Jesteś tutaj: Strona główna
Rejestracja online
Targi Przetargi Novum Subsydium/ moodle

Ważne komunikaty

2015-04-14

Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu

Miejski Urząd Pracy w Kielcach ogłasza nabór wniosków stażowych do realizacji w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWER).

Nabór wniosków będzie realizowany w terminie 27-30 kwietnia 2015 roku.

2015-03-30

Komunikat w sprawie spółdzielni socjalnych

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej (nr DF-I.4021.13.3.2015.JW z dnia 10.03.2015) Miejski Urząd Pracy w Kielcach uzyskał dodatkowe środki z Funduszu Pracy na wspieranie tworzenia i przystępowania do spółdzielni socjalnych. Program zakłada aktywizację zawodową 20 osób bezrobotnych poprzez przyznanie im środków na podjęcie działalności gospodarczej na założenie spółdzielni socjalnej (15 osób) i przystąpienie do istniejących spółdzielni socjalnych (5 osób).

 

Nabór wniosków będzie miał charakter ciągły od dnia 1 kwietnia 2015 roku do ogłoszenia zakończenia naboru z powodu wyczerpania przyznanych środków.

2015-03-18

Zmiana godzin przyjmowania przez Doradców Klienta

Szanowni Państwo

Informujemy, iż od 01 kwietnia 2015 roku ulegną zmianie godziny przyjmowania klientów
przez referat Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego.

Doradcy Klienta będą przyjmować interesantów w godzinach 8:00 - 14:00.

Godziny przyjęć w innych referatach nie ulegają zmianie.

2015-02-06

Informacja dodatkowa dotycząca wnioskowania o różne formy aktywizacji osób bezrobotnych

Informacja dodatkowa dotycząca wnioskowania o różne formy aktywizacji osób bezrobotnych

 

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła obowiązek profilowania pomocy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.

Każda osoba bezrobotna z ustalonym profilem pomocy otrzymuje informacje o możliwych formach wsparcia, które wynikają z tego profilu. Kolejnym etapem jest ustalenie indywidualnego planu działania (IPD) wskazującego działania możliwe do podejmowania i zgodne z ustalonym profilem pomocy w celu aktywizacji zarejestrowanej osoby bezrobotnej.

 

Zatem wnioski składane o różne formy aktywizacyjne, m.in.:

wnioski o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

wnioski o dofinansowanie szkoleń,

wnioski o wydanie bonów

oraz wnioski o inne formy, w których wnioskodawcą jest osoba bezrobotna bez ustalonego profilu pomocy oraz IPD – nie mogą być rozpatrzone pozytywnie.

 

Podobnie niemożliwe jest rozpatrzenie pozytywne wniosku w sytuacji, w której wnioskodawca (przedsiębiorca/pracodawca) wskazuje w złożonym wniosku o zorganizowanie stażu konkretną osobę bezrobotną, która nie ma jeszcze określonego profilu pomocy oraz IPD.

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-04-24

Konkurs na staż

AutoIDFirma AutoID Polska S.A. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie w tematyce najnowszych technologii zabezpieczeń oraz dostępów. Do wygrania główna nagroda w postaci miesięcznego, płatnego stażu + nagrody rzeczowe.

2015-04-21

Kolejne spotkanie dyrekcji MUP z przedstawicielami organizacji pozarządowych

 

W piątek 17 kwietnia 2015 roku, w siedzibie MUP odbyło się kolejne spotkanie dyrekcji urzędu z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Podczas narady wymieniono się informacjami na temat najbliższych planów organizacji biorących udział w zebraniu. Omówiono też pola współpracy i projekty zaplanowane do realizacji w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2015 roku.

 

 

Pokaż wszystkie aktualności
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Lokalizacja Temat Miejsc Ważność
Porady grupowe MUP Kielce, pok. 66 doradca zawodowy 16 od 2015-03-30
do 2015-06-30
Szkolenia MUP Kielce, pok. 66 doradca zawodowy 16 od 2015-03-30
do 2015-06-30
< poprzednia 1 następna >