Jesteś tutaj: Strona główna
Targi Przetargi Novum Subsydium/ moodle Rejestracja online

Ważne komunikaty

2015-03-30

Komunikat w sprawie spółdzielni socjalnych

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej (nr DF-I.4021.13.3.2015.JW z dnia 10.03.2015) Miejski Urząd Pracy w Kielcach uzyskał dodatkowe środki z Funduszu Pracy na wspieranie tworzenia i przystępowania do spółdzielni socjalnych. Program zakłada aktywizację zawodową 20 osób bezrobotnych poprzez przyznanie im środków na podjęcie działalności gospodarczej na założenie spółdzielni socjalnej (15 osób) i przystąpienie do istniejących spółdzielni socjalnych (5 osób).

 

Nabór wniosków będzie miał charakter ciągły od dnia 1 kwietnia 2015 roku do ogłoszenia zakończenia naboru z powodu wyczerpania przyznanych środków.

2015-03-18

Zmiana godzin przyjmowania przez Doradców Klienta

Szanowni Państwo

Informujemy, iż od 01 kwietnia 2015 roku ulegną zmianie godziny przyjmowania klientów
przez referat Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego.

Doradcy Klienta będą przyjmować interesantów w godzinach 8:00 - 14:00.

Godziny przyjęć w innych referatach nie ulegają zmianie.

2015-02-06

Informacja dodatkowa dotycząca wnioskowania o różne formy aktywizacji osób bezrobotnych

Informacja dodatkowa dotycząca wnioskowania o różne formy aktywizacji osób bezrobotnych

 

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła obowiązek profilowania pomocy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.

Każda osoba bezrobotna z ustalonym profilem pomocy otrzymuje informacje o możliwych formach wsparcia, które wynikają z tego profilu. Kolejnym etapem jest ustalenie indywidualnego planu działania (IPD) wskazującego działania możliwe do podejmowania i zgodne z ustalonym profilem pomocy w celu aktywizacji zarejestrowanej osoby bezrobotnej.

 

Zatem wnioski składane o różne formy aktywizacyjne, m.in.:

wnioski o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

wnioski o dofinansowanie szkoleń,

wnioski o wydanie bonów

oraz wnioski o inne formy, w których wnioskodawcą jest osoba bezrobotna bez ustalonego profilu pomocy oraz IPD – nie mogą być rozpatrzone pozytywnie.

 

Podobnie niemożliwe jest rozpatrzenie pozytywne wniosku w sytuacji, w której wnioskodawca (przedsiębiorca/pracodawca) wskazuje w złożonym wniosku o zorganizowanie stażu konkretną osobę bezrobotną, która nie ma jeszcze określonego profilu pomocy oraz IPD.

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-03-27

Komunikat dotyczący prac interwencyjnych i bonów zatrudnieniowych

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach przypomina, że posiada środki finansowe na n/w formy aktywizacji:

 

 

A. Refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, poniesione przez pracodawcę w związku
z zatrudnieniem skierowanego przez Urząd bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych.

 

W roku bieżącym kwota możliwa do zrefundowania dla każdego zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych bezrobotnego obejmuje: 800,00 zł. wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty i jest przyznawana na okres 6 miesięcy zatrudnienia. Pracodawca ma obowiązek utrzymać w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji.

 

B. Bon zatrudnieniowy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia, przyznawany na wniosek bezrobotnego.

 

W związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu Urząd przyznał bon, pracodawca uzyskuje gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości zasiłku, przez okres 12 miesięcy. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

 

 

Zapraszamy pracodawców i przedsiębiorców do składania wniosków o organizowanie prac interwencyjnych oraz osoby bezrobotne do 30 roku życia o składanie wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego (odpowiednie druki należy pobrać ze strony internetowej lub z Biura Obsługi Klienta Urzędu).

Wnioski przyjmowane są w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych.

2015-03-26

Zmiana kryteriów w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach informuje, że II nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej odbędzie się zgodnie z planem w dniach 13 – 17 kwietnia br..

 

Jednocześnie informuję, że od dnia 24.03.2015 r. zmienione zostały Kryteria MUP w Kielcach w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w zakresie warunków ubiegania się o środki oraz dokumentów, które należy złożyć aby otrzymać dofinansowanie.

2015-03-25

Wstrzymanie naboru wniosków na szkolenia indywidualne

Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, że z dniem 26 marca 2015 roku zostaje zawieszony nabór wnioskow na szkolenia indywidualne.

Pokaż wszystkie aktualności
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Lokalizacja Temat Miejsc Ważność
Porady grupowe MUP Kielce, pok. 66 doradca zawodowy 16 od 2015-03-30
do 2015-06-30
< poprzednia 1 następna >