Złożyliśmy raport z Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

W grudniu 2015 roku złożyliśmy za pośrednictwem strony Tydzienkariery.PL raport z realizacji VII edycji akcji Ogólnopolski Tydzień Kariery. Była to bardzo przyjemna podróż w czasie, do minionego października, kiedy udało się zrealizować szereg fajnych pomysłów. Już czekamy na nowe OTeKowe wzywania, które czekają na nas w roku przyszłym!

W Raporcie napisaliśmy m.in.

Czytaj wiecej »

Zapraszamy na VII Ogólnopolski Tydzień Kariery!

Miejski Urząd Pracy w Kielcach po raz kolejny włącza się w Ogólnopolski Tydzień Kariery. Celem tej dorocznej akcji jest propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery oraz promocja usługi poradnictwa zawodowego. W tym roku proponujemy udział w warsztatach doradczych, Wojewódzkich Targach Edukacji i Pracy, VI Panelu Dyskusyjnym poświęconym karierze w komunikacji oraz certyfikowanym webinarium. VII Edycja OTeKa odbywa się w całej Polsce w dniach od 19 do 25 października bieżącego roku.

Ogólnopolski Tydzień Kariery powstał z inicjatywy Wojciecha Krefta ze Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej (SDSiZ). Inicjatywa ta skupia co roku kilkaset inicjatyw, odbywających się w całym kraju. Od początku patronat nad tym wydarzeniem sprawują Ministrowie Pracy i Polityki Społecznej oraz Edukacji Narodowej. Najciekawsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach OTeKa są oceniane i nagradzane przez jury powołane przez SDSiZ.

Miejski Urząd Pracy w Kielcach jest pięciokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Jak zauważa Dyrektor MUP Włodzimierz Korona: „naszym kluczem do sukcesu jest innowacyjność poczynań, otwartość na współpracę i wyjście poza mury urzędu”.

O tym co dzieje się w całym kraju możemy się dowiedzieć ze strony głównej przedsięwzięcia: Tydzienkariery.PL.

Czytaj wiecej »

VII Ogólnopolski Tydzień Kariery już za tydzień

Ogólnopolski Tydzień Kariery odbywa się od 2009 roku, kiedy to Wojciech Kreft ze Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej zaproponował organizowanie na zasadach pospolitego ruszenia akcji, której celem byłoby propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery oraz promocja usługi poradnictwa zawodowego. Pomysł „chwycił”. Od siedmiu lat OTeKa gromadzi co roku setki inicjatyw realizowanych w całej Polsce. Od pierwszej edycji w tych działaniach bierze aktywny udział Miejski Urząd Pracy w Kielcach.

Hasło przewodnie VII edycji OTeKa brzmi: „Poznaj swojego doradcę kariery”. Przystępując do jego realizacji, zapraszamy, wraz partnerami, wszystkich, którym nie jest obojętna ich własna kariera do udziału w warsztatach doradczych, dyskusji panelowej poświęconej karierze w komunikacji (gość specjalny: Adam Łaszyn, ekspert w dziedzinie komunikacji, autor właśnie wydanej książki „Media i Ty. Jak zarządzać kontaktem osobistym z dziennikarzami”), Wojewódzkich Targach Pracy i Edukacji oraz certyfikowanym webinarium poświęconym zasadom promocji startup’a.

Szczegółowe informacje w zakładce: program