Jesteś tutaj: Strona główna
Rejestracja online
Targi Przetargi Gwarancje dla młodzieży

Ważne komunikaty

2016-08-25

Komunikat w sprawie zakończenia naboru na refundacje wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach informuje, iż z dniem 25 sierpnia 2016r. zawiesza nabór wniosków na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiisk pracy dla skierowanego bezrobotnego w wieku 50+. Powyższa decyzja wynika z faktu, iż łączna wartość złożonych dotychczas wniosków wyczerpała limit środków przyznanych na ten cel.

2016-08-24

Komunikat w sprawie naboru wniosków na szkolenia indywidualne w ramach RPO WŚ

Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, że od 29.08.2016 roku prowadzony będzie nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne (tzw. szkolenia indywidualne), które mogą być realizowane w ramach projektu pod nazwą Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w Gminie Miasto Kielce (II), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

2016-08-24

Komunikat w sprawie naboru wniosków na szkolenia indywidualne w ramach PO WER

Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, że od 29.08.2016 roku prowadzony będzie nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne (tzw. szkolenia indywidualne), które mogą być realizowane w ramach projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (II)"współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2016-08-23

Komunikat w sprawie naboru wniosków o zorganizowanie stażu w ramach PO WER

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach ogłasza nabór wniosków stażowych do realizacji w ramach projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie 29-31 sierpnia 2016 roku.

Zakładana wielkość środków finansowych wystarczy na zorganizowanie 30 staży po 4 miesiące każdy.

 

2016-08-23

Komunikat w sprawie naboru wniosków o zorganizowanie stażu w ramach RPO

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach ogłasza nabór wniosków stażowych do realizacji w ramach projektu pod nazwą Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w Gminie Miasto Kielce (II), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Nabór wniosków będzie realizowany w terminie 29-31 sierpnia 2016 roku.

Zakładana wielkość środków finansowych wystarczy na sfinansowanie 30 staży po 4 miesiące każdy.

 

2016-08-16

Komunikat w sprawie naboru na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej dla osób 50+

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach informuje, iż w związku z realizacją Programu regionalnego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 50+ w dniach od 16 do 31 sierpnia 2016 roku będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.


Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej to kwota 18 000 zł.

 

Pokaż wszystkie aktualności
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Lokalizacja Temat Miejsc Ważność
Staże pok.55 Opiekun medyczny 1 od 2016-08-19
do 2016-09-19
Porady grupowe nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2016-06-01
do 2016-09-30
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2016-06-01
do 2016-09-30
< poprzednia 1 następna >