Podziękowania za 3 lata dobrej współpracy przy realizacji projektu PI Novum subsydium

We czwartek 30 kwietnia br. kończymy realizację projektu innowacyjnego PI Novum Subsydium. Po trzech wyjątkowo intensywnych latach śmiało możemy stwierdzić, że przyniósł on wiele pozytywnych skutków. Udało nam się stworzyć, przetestować i przedyskutować innowacyjną formę wsparcia skierowaną do kobiet wychowujących małe dzieci nazwaną subsydium ½ etatu. Dziś pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w projekt i opracowanie ostatecznej wersji produktu.

WIĘCEJ »

Innowacyjna forma wsparcia – subsydium ½ etatu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

[Not a valid template]

W dniu 30 kwietnia br. delegacja Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach spotkała się w Warszawie z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na czele z Panią Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Hanną Świątkiewicz-Zych oraz Z-cą Dyrektora Panią Beatą Czajką. W ramach spotkania przekazaliśmy ostateczną wersję produktu subsydium ½ etatu opracowanego w ramach projektu. Przedstawiliśmy założenia produktu i projektu, jego cel, podejmowane działania, także w kontekście zmian dokonujących się na współczesnym rynku pracy. Przekonywaliśmy przedstawicieli MPiPS do naszych pomysłów, otrzymując zapewnienie, ze zostaną one wzięte pod uwagę przy ocenie ostatniej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Oficjalny Blog Projektu innowacyjnego PI Novum subsydium