Podsumowanie organizacji i przebiegu XXII Ogólnopolskich Targów Pracy - Ogólnopolskie Targi Pracy
16349
post-template-default,single,single-post,postid-16349,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Podsumowanie organizacji i przebiegu XXII Ogólnopolskich Targów Pracy

XXII edycja Ogólnopolskich Targów Pracy odbyła się w dniu 16 kwietnia 2019 roku w godzinach 11.00 – 14.30. Podczas Targów dla zwiedzających dostępnych było ponad 90 stoisk, przygotowanych przez wystawców, wśród których znaleźli się pracodawcy, agencje zatrudnienia, jednostki administracyjne i informacyjne, przedstawiciele portali zatrudnieniowych i publicznych służb zatrudnienia. 80 wystawców prezentowało oferty zatrudnienia w  280 różnych zawodach i specjalnościach proponując ponad 4000 miejsc pracy . Najbardziej poszukiwanymi specjalistami okazali się m.in.: cieśla, elektryk, hydraulik, kasjer-sprzedawca, kierowca, magazynier, murarz, operator maszyn CNC, opiekun osób starszych pracownik produkcji, spawacz. Poszukiwani byli również rolnicy do zbioru warzyw i owoców w różnych krajach  Europy. Oferty pracy czekały też na adwokata, doradcę klienta, inżynierów, księgową, fizjoterapeutę, lekarza, nauczycieli, programistę i in.

Wśród wystawców obecni byli nie tylko pracodawcy z terenu miasta Kielce, ale z całego województwa świętokrzyskiego (Busko-Zdrój, Łopuszno, Opoczno, Połaniec, Skarżysko Kamienna, Starachowice, Włoszczowa, Zagnańsk), z całej Polski (Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Jasło, Kraków, Krotoszyn, Łódź, Opole, Piaseczno, Poznań, Rzeszów, Skierniewice, Szydłowiec, Warszawa, Wrocław). Na targach gościli również przedstawiciele z innych krajów: Niemiec i Ukrainy.

W centrum wystawienniczym Targi Kielce z tym dniu zbudowano łącznie  powierzchnię 639m2. Liczba osób reprezentująca wystawców to 230.

Poza ofertami pracy na targach można było skorzystać ze wsparcia doradców zawodowych w specjalnie uruchomionej Strefie Doradztwa oraz  udziału w zajęciach doradczych przygotowanych przez pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach w Sali G1 Targów. Targom towarzyszyły również konferencja dla biznesu z udziałem organizatorów, władz samorządowych i zaproszonych gości oraz blok prezentacji poświęconych wsparciu zatrudniania osób niepełnosprawnych przedstawiony przez przedstawicieli Świętokrzyskiego Oddziału PFRON.

Targi odwiedziło łącznie 1787 osób (dane zgromadzone z terminali wejściowych  –  na podstawie bezpłatnych identyfikatorów otrzymywanych i rejestrowanych przy bramkach wejściowych).  934 osób zostało skierowanych do udziału w targach spośród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach przez doradców klienta. 817 z nich potwierdziło swoją obecność, odnotowując się przy stoiskach do tego wyznaczonych. Wynika z tego, że przynajmniej 970 osób dowiedziawszy się o targach z różnych źródeł informacji, zgłosiło się na nie  z własnej inicjatywy, jako chętne i  zainteresowane ofertą targową oraz poszukiwaniem zatrudnienia lub informacji o aktualnych trendach na rynku pracy.  Blisko 2000 wszystkich zwiedzających to z pewnością sukces tego wydarzenia.

Analiza ankiet przeprowadzonych wśród wystawców

W celu zbadania opinii na temat jakości organizacji targów, spełnienia oczekiwań i celów stawianych sobie przez wystawców oraz zebrania informacji i sugestii służących przygotowaniu kolejnych edycji wydarzenia, rozpowszechniono wśród wystawców ankietę zawierającą 8 pytań (ankieta w załączeniu).  Ocenie podlegało:

 • jakość kontaktów z pracownikami Targów Kielce i usług przez nich świadczonych;
 • źródła informacji o targach;
 • czynniki decydujące o udziale w targach;
 • stopień realizacji zadań/celów wystawców;
 • ilość i zainteresowanie zwiedzających;
 • dogodność terminu i godzin targów;
 • zainteresowanie udziałem w wydarzeniach organizowanych przez MUP;

Wypełnione ankiety zwróciło 41 wystawców, co stanowi 48% (nie licząc stoisk wystawionych przez organizatorów).

Podsumowanie XXII OTP - Wykres 1

Podsumowanie XXII OTP - Wykres 2

Jakość usług świadczonych przez pracowników Targów Kielce oceniana jest stosunkowo wysoko – średni poziom powyżej 4,5 z dużą liczbą maksymalnych ocen. W porównaniu z latami ubiegłymi ocena nie uległa większym wahaniom. Najwyżej oceniana jest uprzejmość i zaangażowanie, najniżej projektowanie i zabudowa stoisk. W tej kategorii najwięcej ocen poniżej 3; pojawiły się uwagi w ankiecie na temat uciążliwości nawiewu nad stoiskiem oraz sugestie ustne wystawców dotyczące nieporządku, stanu posadzki, błędów w numeracji stoisk, itp.

Podsumowanie XXII OTP - Wykres 3

Ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że o Targach Pracy dowiedzieli się za pomocą kontaktu telefonicznego lub e-mail z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. Świadczy to o jakości i skuteczności tych kontaktów oraz o bardzo szeroko przeprowadzonych działaniach w tym zakresie przez pracowników Zespołu ds. Kontaktów z Rynkiem Pracy – wysłano łącznie ponad tysiąc e-maili z informacją i zaproszeniem do udziału w targach,  przeprowadzając następnie setki rozmów telefonicznych.  Zdecydowanie nieskutecznymi źródłami informacji okazały się media społecznościowe oraz plakaty (0 wskazań). Wśród innych wskazań pojawiły się: wystawca od kilku lat, partner wydarzenia, strona internetowa  PUP Skarżysko.

Podsumowanie XXII OTP - Wykres 4

 

Jako czynniki decydujące o udziale w targach najczęściej wskazywane były odpowiedzi: ilość zwiedzających (46%) oraz  marka imprezy targowej (44%). Po około 20% wskazań dotyczyło: jakości obsługi klienta, ceny i marki firmy. Jako inny czynnik jeden z wystawców podał możliwość rozpropagowania informacji o swojej działalności.

Podsumowanie XXII OTP - Wykres 5

Podsumowanie XXII OTP - Wykres 6

Wystawcy wskazali, że  poprzez uczestnictwo w targach w największym stopniu (ocena na średnim poziomie 4,20) zrealizowali budowanie marki pracodawcy i strategii promocyjnej firmy. Co prawda jeden  z wystawców wskazał na inny cel, tj. pozyskanie nowych kontrahentów, oceniając go maksymalną oceną 5, jednak jest to jednostkowa kategoria, którą ponadto można równie dobrze  zawrzeć w innych kategoriach (również maksymalnie ocenionych przez wspomnianego ankietowanego). W najmniejszym stopniu zrealizowano jeden z ważniejszych celów przyświecających targom, czyli znalezienie kandydatów, których zaproszono na rozmowę kwalifikacyjną lub zatrudniono (14 ocen poniżej 3).

Podsumowanie XXII OTP - Wykres 7

Podsumowanie XXII OTP - Wykres 8

Ocena ilości i zainteresowania zwiedzających nie jest bardzo wysoka. Ponad połowa ankietowanych (24 oceny) oceniła zainteresowanie zwiedzających na poziomie 3 lub niższym. Średnia ocena w tym zakresie to  3,37. W ankietach pojawiły się również mało pochlebne uwagi dotyczące zwiedzających i ich zainteresowania, np. „osoby zapraszane na targi w 80% nie są zainteresowane podjęciem pracy”,  „większość osób odwiedzających targi  – 90% to osoby nie zainteresowane pracą, a jedynie pozyskaniem gadżetów; brak dotarcia do osób poszukujących pracy”.  Dosyć duże zainteresowanie zwiedzających zaobserwować natomiast można było przy stoisku z ofertami pracy Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. Wiele osób pytało o pracę w konkretnych zawodach, notując wybranych pracodawców i możliwy kontakt z nimi. Świadczyć to może o rozbieżnych  oczekiwaniach pracodawców obecnych na targach i kandydatów do pracy, którzy na nie dotarli (stąd zainteresowanie innymi ofertami pracy niż proponowane przez wystawców).

Podsumowanie XXII OTP - Wykres 9

Zdecydowanie lepiej przedstawia się opinia na temat dogodności terminu i godzin targów. Wszystkim wystawcom odpowiadał termin targów, a tylko 7% z nich preferowałoby dłuższy czas odbywania się targów, np. w godzinach 10.00 – 14.00, czy 10.00 – 18.00.

Podsumowanie XXII OTP - Wykres 10

Mimo kilku uwag i niekoniecznie wysokich ocen w zakresie zainteresowania zwiedzających oraz stopnia realizacji celów poprzez udział w targach, aż 93% badanych wystawców jest zainteresowanych uczestnictwem w kolejnej edycji Ogólnopolskich Targów Pracy, wielu potwierdza również chęć skorzystania z innych ofert targowych przygotowywanych przez MUP (blisko 70%).

Wnioski na przyszłość

 1. Wcześniejsza promocja wydarzenia i na szerszą skalę – informacje na stronach internetowych, ulotki, plakaty co najmniej na 3 tygodnie przed datą targów, zaangażowanie w działania promocyjne wszystkich pracowników urzędu. Plakaty w bieżącym roku nie były głównym źródłem informacji o targach dla obecnych na nich wystawców, jak pokazał wynik ankiety. Powodem tego mogła być stosunkowo mała liczba plakatów, późne ich rozklejenie siłami wyłącznie pracowników Zespołu ds. Kontaktów z Rynkiem Pracy, w niewielu lokalizacjach. Wcześniejsze i bardziej masowe działania informacyjne umożliwiłyby zainteresowanie większej liczby osób – potencjalnych kandydatów do pracy odwiedzeniem targów, ale też pozyskanie większej ilości pracodawców z różnorodnymi ofertami pracy.
 2. Rozważenie i negocjowanie wysokości opłat za stoiska dla wystawców – z roku na rok coraz trudniej zgromadzić dużą liczbę wystawców, pracodawcy często zgłaszają, że cena jest zbyt wysoka w stosunku do świadczonych usług, czasu trwania targów i spodziewanych efektów. Udział w targach to dla nich nie tylko koszt wynajęcia stoiska, ale również przygotowanie materiałów promocyjnych i rekrutacyjnych, oddelegowanie pracowników, dojazd, wyżywienie. Co prawda z badania ankietowego wynika, że część wystawców zdecydowała się na udział w obecnej edycji targów kierując się ceną, jednak są to opinie tych, którzy byli obecni, wielu bowiem nie skorzystało z oferty z uwagi na zbyt wysoką opłatę. Ponadto ceny te z roku na rok są coraz wyższe – od 2014 roku wzrost o 350% (w 2014 roku opłata za stoisko typu A 6m2 wynosiła 150 zł brutto , w 2019 roku – 522,75 zł brutto).
 3. Dotarcie do jak największej liczby potencjalnych zwiedzających, w tym osób młodych –  dotarcie do szkół, uczelni, zachęcenie ich poprzez organizowanie ciekawych zajęć lub warsztatów w luźniejszej tematyce lub np. porady wizażu – zaproszenia lub zapisy  wraz z listą uczestników; przygotowanie konkursów, loterii, które zachęciłyby do dłuższego zwiedzania targów (np. rozstrzygane tuż przed końcem).
 4. Rozważenie połączenia targów pracy organizowanych przez inne instytucje w podobnych terminach. W roku 2019, tak jak i w poprzednich w zbliżonym terminie organizowane były targi pracy przez Politechnikę Świętokrzyską (20.03.2019r.), Uniwersytet Jana Kochanowskiego (11.04.2019r.), w poprzednich latach również AISEC – Targi Praca Kariera Rozwój – kwiecień (w 2018r. 12.04.) W sytuacji obecnej wielu z potencjalnych wystawców (ale i odwiedzających) dokonuje wyboru, decydując się na udział w jednym wydarzeniu, kierując się przy tym dostępnością terminu, dyspozycją czasu, ale również wysokością opłaty bądź jej brakiem.
 5. Poszukiwanie do współpracy sponsorów i wolontariuszy. Sponsoring umożliwiłby chociażby przygotowanie poczęstunku lub obiadu dla wystawców (ewentualnie rozważenie zabezpieczenia lub zwiększenia budżetu z przeznaczeniem na ten cel). Wolontariusze pomogliby w działaniach organizacyjnych i informacyjnych, obsłudze portali wejściowych, biura obsługi wystawców, dbaniu o  właściwe informowanie uczestników i pomoc w razie pytań lub oczekiwań. Od kilku lat pracownicy MUP, którzy zostali włączeni w organizację wydarzenia, są angażowani głównie do pomocy przy odnotowaniach skierowanych na targi osób bezrobotnych oraz do obsługi bramek wejściowych.
 6. Zastanowienie się na odświeżeniem formuły targów, uatrakcyjnienie ich, być może połączenia z inną zbliżoną branżą (prezentacja zawodów), wprowadzenie nowości, np. aplikacji do logowania się do poszczególnym wystawców, czy zawodów – pomoc w dotarciu do stoisk z wybranymi ofertami, inne.