Klauzula Informacyjna - XXII Ogólnopolskie Targi Pracy w Kielcach
16207
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16207,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA TARGI PRACY

Miejski Urząd Pracy w Kielcach uprzejmie informuje, że podczas XXII Ogólnopolskich Targów Pracy mogą być wykonywane, a następnie upubliczniane zdjęcia, fotorelacje i filmy, co wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w Targach.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018.1191 t.j.), zgody nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak m. in. impreza publiczna, którą są XXII Ogólnopolskie Targi Pracy.

W związku z obowiązkiem stosowania od 25 maja 2018 r.nowych unijnych przepisów regulujących ochronę danych osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. str. 1) zwane RODO, przekazujemy istotne informacje,  w tymo przysługujących Pani/Panu prawach, danych kontaktowych Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach – Administratora Pani/Pana danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, ich odbiorcach oraz okresie przechowywania.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych pozyskanych z fotorelacji z XXII Ogólnopolskich Targów Pracy, jest Miejski Urząd Pracy w Kielcach reprezentowany przez Dyrektora MUP z siedzibą Kielcach pod adresem ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, dane kontaktowe: numer telefonu 41 340 60 55, adres email: kancelaria@mup.kielce.pl.
 2. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach na adres e-mail: iod@mup.kielce.pl lub adres siedziby wskazany w ust.1.
 3. Pani/Pana wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o Targach Pracy organizowanych przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana wizerunku jest niezbędne (odbywa się zgodnie z prawem art. 6 ust. 1 lit. a, b, c rozporządzenia RODO) do wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz na podstawie zgody, jeżeli zostanie udzielona, a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach.
 5. Odbiorcą danych upublicznianych w formie wizerunku może być każdy kto zapozna się ze zdjęciami, fotorelacjami lub filmami upublicznionymi na stronie internetowej, fanpage Projekt Praca (profil FB), a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane te nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą transferowane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 7. Biorąc udział w Targach Pracy, uczestnicy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas Targów Pracy. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.
 8. Jeżeli wizerunek osoby nie będzie stanowił jedynie szczegółu całości, takiej jak udział w imprezie publicznej,zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018.1191 t.j.) to każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego wizerunku. Cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 9. Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa.
 10. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Każdemu przysługuje również prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych.
 12. Każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Zobacz program ubiegłorocznej edycji Ogólnopolskich Targów Pracy.