Jesteś tutaj: Strona główna
Rejestracja online
Targi Przetargi Gwarancje dla młodzieży

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Wyniki otwartego naboru partnera/partnerów

Wyniki otwartego naboru partnera/partnerów w ramach konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się.

Zapraszamy na Giełdę Pracy

Centrum Aktywizacji Zawodowej MUP w Kielcach

Zespół ds. Kontaktów z Rynkiem PracySerdecznie zaprasza na Giełdę Pracy

dla firm ARGOS 1, ARGOS Security

na stanowisko:

PRACOWNIK OCHRONY

 

Zapraszamy osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach.


Miejsce pracy: Kielce, Chęciny, os. Sosnówka 1B

Spotkanie odbędzie się w Miejskim Urzędzie Pracy
w dniu 31.03.2016 (czwartek) od godz.10.00

 

/SALA KONFERENCYJNA–parter/

(na spotkanie proszę zabrać CV)

SAMOZATRUDNIENIE - przepis na sukces

Projekt realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie  10.4 Rozwój przedsiębiorczości  i  tworzenie  nowych  miejsc  pracy Poddziałanie  10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości  poprzez zastosowanie  instrumentów  zwrotnych  i  bezzwrotnych na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020"

Zapraszamy na Giełdę Pracy

Centrum Aktywizacji zawodowej MUP w Kielcach

Zespół ds. Kontaktów z Rynkiem Pracy


Serdecznie zaprasza na Giełdę Pracy

 

z firmą Kancelaria Prawno-Finansowa LIDER

kandydatów  zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach

na stanowisko

DORADCA KLIENTA (praca w Kielcach)

w dniu 06.04.2016 godz. 11.00 (sala konferencyjna)